+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com

Creu que l’import de la seva factura energètica és excessiuSector Industria
Creu que l’import de la seva factura energètica és excessiu

Vol vostè reduir-la fins a un 30%?


Som experts en optimitzar la facturació energètica en el sector industria i serveis
1. Detectant punts d’estalvi de consum
2. Proposant opcions de millora

Com ho fem?
Auditoria Energètica: Anàlisis del consum energètic.
1. Revisió de la contractació energètica.
2. Optimització dels paràmetres de contractació.
3. Diagnòstic energètic de la instal·lació:
     Detecció de punts d’estalvi i millora.
4. Elaboració d’un informe d’auditoria:
     Anàlisis del consum actual.
     Opcions de millora propostes.
     Cost aproximat de la inversió.
     Temps de retorn de la inversió.

Descobreixi quant es pot estalviar
Li fem un pre-estudi energètic per que vostè pugui jutjar.

Només enviant-nos les dues o tres ultimes factures de la llum,
li direm quant es podria estalviar.

info@aecagroup.com

Si desitja més informació, contacti’ns!