Instal·lació d’un carregador per a vehicle elèctric