+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com

Conscients que l’aigua és un bé escàs en AECA Group desenvolupem solucions de tractament, potabilització
i estalvi d’aigua tant
per a particulars
com a grans
infraestructures
Purificador d’aigua
Recuperador d’aigües pluvials


 
Recuperador
d’aigües residualspotabilitzadores
d’aigua


Sistemes
d’estalvi d’aigua


Descontaminació
de sòlsBlue Blue Blue Blue Blue Blue