(+34) 93 783 62 00
info@aecagroup.com
AECAgroup-ingenieria-energetica-inversores
AECAgroup-ingenieria-energetica-inversores

Propostes per a inversors

Eficiència energètica: Una oportunitat de negoci.

Les tecnologies amb rendibilitat atractiva per al finançament:

Cada cas concret requereix estudi previ, les rendibilitats següents són orientatives. A) Fotovoltaica.

 • Proposta 1: TIR ≈ 12 -15%
 • Proposta 2: TIR ≈ 20 -30%
B) Geotermia: TIR ≈ 26%

C) Il·luminació LED: TIR≈ 20-24%

% apalancament financer: 80%

AECA-Group-inversors

Un vestit a mida, diversificant riscos i assegurant al màxim la rendibilitat.

La gestió de l’energia és un dels sectors amb més capacitat de desenvolupament en el futur i que millors oportunitats d’inversió genera.

Dins del món de l’energia, aquells projectes encaminats a l’estalvi i millora de la seva utilització (eficiència energètica) ia la producció d’energies seran els que liderin el desenvolupament del sector i ofereixin majors rendibilitats a l’inversor.

La potenciació dels processos d’eficiència energètica permet reduir la dependència del petroli, un estalvi important en la factura energètica així com fomentar la sostenibilitat.

Les directives Europees (Pla d’Acció Global 2007/2009) basen en l’eficiència energètica dels tres eixos la política energètica europea fins al 2020: seguretat d’abastament, competitivitat i canvi climàtic.

Model de negoci

Plantegem un model de negoci, destinat a inversors, que ofereixi:

 • La màxima seguretat jurídica i garanties.
 • Apostant per la diversificació en punts de producció i tecnologies.
 • Amb la màxima implicació d’AECA Group tant tècnicament com financerament.
AECA com enginyeria ha basat el seu creixement aportant solucions innovadores als nostres diferents clients i partners, solucions tècniques i econòmiques on el finançament esdevé eix del desenvolupaments.

El nostre model de negoci aporta solucions tant al sector particular, com industrial i de serveis, això ens permet poder tractar amb:

 • Promotors residencials i industrials.
 • Cadenes hoteleres.
 • Centres geriàtrics.
 • Indústria en general.
Hem dissenyat un model que ens permet oferir solucions d’estalvi energètic alhora que ens assegurem una alta rendibilitat gràcies a la seguretat jurídica del país, als contractes de rendiment energètic signats amb el client.

Les tecnologies amb rendibilitat atractiva per al finançament:

Cada cas concret requereix estudi previ, les rendibilitats següents són orientatives.

A) Fotovoltaica.
 • Proposta 1: TIR ≈ 12 -15%
 • Proposta 2: TIR ≈ 20 -30%
B) Geotermia: TIR ≈ 26%

C) Il·luminació LED: TIR≈ 20-24% % apalancament financer: 80%

AECAgroup-ingenieria-energetica-inversores
Si desitja mes informació contaci’ns!