+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com

Missió: La missió d’AECA Group i de totes les seves filials és proporcionar solucions per als sectors de la indústria i serveis en l’àmbit del medi ambient, centrant-se en l’eficiència energètica, les energies renovables així com el tractament de l’aire i l’aigua, tot això proposat en concepte “clau en mà” tant a nivell nacional com internacional.

A AECA Group destinem part dels nostres beneficis a projectes solidaris de desenvolupament sostenible.

Visió: Com creiem en un futur basat en un desenvolupament econòmic sostenible, que avanci en paral · lel amb el benestar de la humanitat i la protecció del medi ambient, la contribució d’AECA Group és oferir al mercat solucions de millora en termes d’eficiència energètica passant per dos camins: optimització del consum (demanda energètica) i major ús de fonts d’energies renovables (subministrament d’energia).