+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com
cabecera-asesoramiento-energético
icono-mant-instalaciones-AT-MT

Manteniments i Instal·lacions AT y MT

Instal·lacions i manteniments elèctrics en alta tensió i mitja tensió.

En AECA Group, entenem que units som més forts. Per això oferim el nostre coneixement en instal · lacions elèctriques d’Alta tensió a empreses de serveis de manteniment integral.

Si vostè vol complementar els serveis de la seva empresa, ser més competitiu i ampliar la seva gamma de solucions, AECA Group ho fa possible.

AECA Group pot complementar l’activitat de la seva empresa, aportant la seva experiència en:

 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions de Alta Tensió.
 • Muntatge d’Estacions Transformadores.
 • Localització de línies i avaries.
 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions Solars.
 • Estudis Energètics.
 • Projectes d’Enginyeria.
mant-instalaciones-AT-MT-1

Serveis disponibles

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de MT/AT, i d’estacions transformadores. Així com la reparació dels seus equips de maniobra i protecció.

Manteniment preventiu amb revisió de:

Seccionadors, Interruptors, Ruptofusibles, Disjuntors, Transformadors de potencia, Relés, Transformadors de protecció d’intensitat i tensió, Cables de potencia, Embarrats, Xarxa de terres, Cabines de maniobra i protecció.

Mesura de punts calents mitjançant termografia a estacions transformadores de M.T., A.T., quadres generals de potència, subquadres d’alimentació i qualsevol altre tipus d’instalacions.

Filtratge d’olis dielèctrics. Mesura de les tensions de pas i contacte, segons MIE RAT 13. Muntatge de quadres electrics BT de potència. (Càlcul, muntatge i instal·lacions)

Enginyeria Pròpia de Projectes Elèctrics:

 • Estacions Transformadores de M.T.
 • Assessorament Energètic.
 • Projectes elèctrics i legalitzacions, d’instal·lacions noves, reformes o ampliacions.
 • Direcció d’obra.
Subministre de transformadors de recanvi per averies. Assistència d’Averies les 24 horas del día.

Disposem permanentment d’un equip d’assistència d’averies, amb un tècnic de guardia…

mant-instalaciones-AT-MT-2 mant-instalaciones-AT-MT-3

Els nostres equips

Disposem de tots els elements de mesura, eines i mesures de seguretat, necesaries per a la realització de treballs de manteniment en Alta i Baixa Tensió, segons RAT i REBT.

Equips destacats de:

 • Verificació i mesura de tensions de pas i contacte, de rigidesa dielèctrica, sincronismes en disjuntors de M.T. y A.T, relés electrònics de protecció, etc.
 • Analitzadors de xarxes, tèrmics, diferencials, terres i aïllaments.
 • Termografía.
mant-instalaciones-AT-MT-4
Si desitja mes informació contacti’ns