+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com
Generación-de-energia-a-traves-de-los-RSU-AECAGroup
AECAgroup-ingenieria-energetica-geotermia

Geotèrmia

Vol reduir els seus costos en climatització?

Aprofiti la energia del subsòl per reduir els costos en climatització tant a l’estiu com a l’hivern.

¿Qué es la Geotèrmia?

La climatització geotèrmica es un sistema de climatització (calefacció i/o refrigeració ) que utilitza la gran inèrcia tèrmica del subsòl poc profund. El subsòl sol estar a una temperatura neutra ( 10 a 16 ºC) durant tot l’any (més fresc a l’estiu i mes càlid a l’hivern).
– S’utilitza una bomba de calor que és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor d’un ambient a un altre segons es requereixi, s’utilitza una bomba de calor.
– Hi ha 2 tipus de Geotèrmia, la vertical i l’horitzontal, ambdues ofereixen avantatges diferents.
AECAgroup-ingenieria-energetica-geotermia

La Geotèrmia Vertical

La Geotèrmia “vertical” gracies a una sonda enterrada fins una profunditat de 120 metres capta la temperatura del sòl. L’ intercanvi entre el terra i la sonda és purament tèrmic, no existeix eliminació o descarrega en el medi ambient. Aquesta temperatura del subsòl es transportada fins a la superfície mitjançant tubs segellats e inalterables. A la superfície aquesta diferencia calòrica pot ser aprofitada de moltes maneres diferents:
Pot servir tant per escalfar una vivenda, unes oficines o una piscina a l’hivern, com per a subministrar aire acondicionat a vivendes o hotels a l’estiu.

Els avantatges de la Energía Geotèrmia Vertical

Es generalment la millor solució, proporciona un constant i excel·lent rendiment.

A més a més ocupa poc espai i s’amortitza ràpidament gracies a un major estalvi energètic.

– Les actuacións són excel·lents: COP fins 4,85 o 4,85 kW de calor per 1 kW d’electricitat consumida.
– Les actuacións són excel·lents: COP fins 4,85 o 4,85 kW de calor per 1 kW d’electricitat consumida.
– La sonda és invisible i compacta. Com que té una mida de 20 cm de diàmetre, no és necessari tenir un gran jardí.
– La Geotèrmia és adequada tant per a les noves construccións com per a reformes. Es pot substituir la caldera de gas per una bomba de calor mantenint els radiadors antics.
AECAgroup-ingenieria-energetica-geotermia

La Geotèrmia Horitzontal

La bomba de calor recupera la energía del subsòl a través d’ un circuit de canalitzacions enterrades. Els captadors son enterrats a una profunditat de 80 cm, tot i que es necessita 1.5 el tamany del edifici.

Els captadors realitzen un intercanvi entre la terra i la sonda purament tèrmica. El circuit de canalitzacions esta format per tubs segellats e inalterables. Per tant no hi ha eliminació o descarrega en el medi ambient.

Els avantatges de la Energía Geotèrmia Horitzontal

És generalment la millor solució, proporciona un constant i excel·lent rendiment.

A més a més ocupa poc espai i s’ amortitza ràpidament gracies a un major estalvi energètic.

– Ofereix un rendiment molt bo i suficientment estable, menys costos que la Geotèrmia vertical. COP fins 4,55 kW, o 4,55 de calor per 1 kW d’electricitat consumida.
– La Geotèrmia Horitzontal ofereix una bona solució entre la geotèrmia vertical i la aerotèrmia. Els costos de l’inversió son més baixos que la geotèrmia vertical y que la aquatermia.
– La Geotèrmia es adequada per les noves construccions i per les reformes. Es pot substituir la caldera de gas per una bomba de calor mantenint els radiadors antics.
– Es requereix, no obstant, un gran camp desproveït d’arbres i edificis.
AECAgroup-ingenieria-energetica-geotermia
AECAgroup-ingenieria-energetica-geotermia
AECA Group, com enginyeria especialitzada en Geotèrmia, després d’un estudi i anàlisi tècnic, i entre una àmplia cartera de proveïdors, proposa la millor tecnologia tenint en compte les necessitats i restriccions del client. Oferim la possibilitat de finançar-la mitjançant l’estalvi aconseguit, assegurar-la, instal•lar-la i fer el seu manteniment.

La realitat de no ser fabricants ni distribuïdors, aporta imparcialitat a l’hora d’oferir al nostre client la millor solució per a les seves instal•lacions, mirant sempre d’aconseguir el major estalvi per a ell. Tenir una àmplia cartera de proveïdors i estar present en 4 continents ens permet aportar la tecnologia més innovadora i amb les característiques tècniques que més s’adapten als requeriments del nostre client..

El preu de les instalaciones i l’eficiència de l’instal.lació es molt variable ja que depen de les característiques del subsol. Cada cas requereix estudi previ.
Si desitja mes informació contacti’ns…