+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com
Generación-de-energia-a-traves-de-los-RSU-AECAGroup
energia-solar-fotovoltaica-AECAGroup-ingenieria-energetica

Energia solar Fotovoltaica

L’ energia del futur: Inversions amb alta rendibilitat o autoconsum.

AECA Group té experiència en projectes de totes les magnituds desde petits projectes residencials fins a grans projectes industrials.

Instal·lacions solars connectades a la xarxa:

La nostre línia de productes per a solucions connectades a la xarxa assegura sempre la màxima rentabilitat de cada projecte i ofereix les màximes garanties:
– Solucions per a particulars amb el disseny de kits. – Solucions per a empreses 100 KW.
– Solucions per a establiments sanitaris i d’ensenyança.
– Solucions per a inversors.
– Solucions per a grans inversors de més de 100KW.

AECA Group realitza la part més tècnica d’enginyeria de grans instal·lacions Fotovoltaiques de 1MW a 50MW liderades per grans multinacionals energètiques.
fotovoltaica-AECAGroup
– Com que som una enginyeria altament qualificada, amb experiència i credibilitat ens hem guanyat la confiança dels grans Inversors i multinacionals energètiques.
– Experiència tant en horts solars com en projectes roof top ens avala.
– Realitzem projectes fotovoltaics en un ampli ventall de cobertes: teula, pissarra, xapa i cobertes planes.Comptem també amb diversos sistemes de integració: Integració completa, parcial o amb estructura.

Tecnologia contrastada, amb garanties de rendiment de producció de 25 anys i garanties de producte de 10 a 20 anys.
AECA Group, com enginyeria especialitzada en Energia Solar Fotovoltaica, després d’un estudi i anàlisi tècnic, i entre una àmplia cartera de proveïdors, proposa la millor tecnologia tenint en compte les necessitats i restriccions del client. Oferim la possibilitat de finançar-la mitjançant l’estalvi aconseguit, assegurar-la, instal•lar-la i fer el seu manteniment.
La realitat de no ser fabricants ni distribuïdors, aporta imparcialitat a l’hora d’oferir al nostre client la millor solució per a les seves instal·lacions, mirant sempre d’aconseguir el major estalvi per a ell. Tenir una àmplia cartera de proveïdors i estar present en 4 continents ens permet aportar la tecnologia més innovadora i amb les característiques tècniques que més s’adapten als requeriments del nostre client.

Monitorització i seguretat

Implantació de instal·lacions Fotovoltaiques amb microinversors
Permet la personalització per a obtenir una producció optima en cada situació.
– Sistema mitjançant el qual es dona seguretat a las instal·lacions sobre coberta i donem la possibilitat de Monitoritzar la producció a temps real de cada un dels panells fotovoltaics.
energia-solar-fotovoltaica-AECAGroup-ingenieria-energetica

Instal·lacions solars aïllades
Permeten independència energètica de la xarxa elèctrica convencional

Projectes aïllats, on la energia produïda és utilitzada per a satisfer les necessitats energètiques del edifici, és a dir autoconsum.
La solució proposada és: Instal·lació solar fotovoltaica aïllada per a la generació elèctrica amb la possibilitat d’un grup electrogen de suport.

– La línia de productes per a soluciones aïllades i de autoconsum, és completament personalitzada adaptant-la a la necessitat de potencies, consum i autonomia, en aquest cas podem realitzar instal·lacions hibrides és a dir afegir a la tecnologia fotovoltaica una altre tecnologia renovable como l’eòlica, la geotèrmia, etc…

Un client, una solució personalitzada
AECA Group dur a terme tots els seus projectes en concepte «clau en mà

– AECA GROUP vol minimitzar el risc de la seva inversió mitjançant un control dels projectes des del seu naixement (elecció de la ubicació) fins al control de l’operativitat i manteniment dels mateixos, donat que d’això dependran els ingressos futurs.

– A partir d’uns objectius clars de rentabilitat exigits a una inversió, així com necessitats de tresoreria, i altres indicadors economicofinancers (temps de retorn, anàlisis del cash flow…)

AECA GROUP analitza les diferents possibilitats disponibles per a cada perfil de inversor en funció del risc.
AECAGroup-enginyeria-energetica-fotovoltaica
Si desitja mes informació contacti’ns…