+34 93 783 62 00
info@aecagroup.com

eficiència energèticaCEE
Sabies que a partir de JUNY 2013 quan es construeixin,
es venguin o lloguin immobles serà
OBLIGATORI un Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)?

eficiència energètica

Descarregui tot
sobre el CEE

eficiència energètica

Descarregui la
fitxa de solucióAECA farà que emetre el CEE del seu immoble sigui el més ràpid y eficaç possible!

Per tenir el CEE no fa falta una qualificació mínima determinada, tot i que una etiqueta energètica amb qualificació elevada es un valor afegit que fa augmentar el valor del seu immoble i viceversa, una qualificació baixa devalua el seu immoble.

A AECA som experts en eficiència energètica d’edificis i li proposem augmentar l’índex de qualificació del seu immoble fins «A» el que li donarà al seu immoble una notorietat, un prestigi, una diferenciació i un augment exponencial del valor.


Què és un CEE

Un CEE Certificat d’eficiència energètica és un document que qualifica energèticament un edifici calculant el consum d’energia necessària per satisfer la demanda d’energia d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament.
En aquest certificat s’assigna a l’edifici una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres de A (edifici més eficient energèticament) fins a G (edifici menys eficient energèticament).
El CEE té una vigència de 10 anys.

Per què es obligatori?

Segons el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, a partir del 1 de juny de 2013 tota construcció, venda o lloguer d’un immoble ha d’anar acompanyada d’una còpia del CEE del immoble i a l’anunciar l’immoble s’ha de fer constar l’etiqueta energètica atorgada en el CEE.

Si desitja més informació, contacti’ns!