(+34) 93 783 62 00
info@aecagroup.com
ahorro costes
Com a consultora especialitzada en estalvi de costos energètics li oferim els nostres serveis a èxit, a vostè no li suposa cap cost, el cost dels nostres serveis es paga amb part de l’estalvi que aconseguim realitzar.

Després d’un estudi energètic exhaustiu de les seves instal.lacions, negoci i consums energètics, proposem les mesures d’eficiència energètica òptimes per maximitzar l’estalvi. Un cop validat per la direcció de la seva empresa, li optimitzem la potència contractada, contractem les millors tarifes per a vostè i dissenyem i implantem les tecnologies més avançades d’eficiència energètica. Si ho desitja opcionalment el nostre departament financer pot realitzar la inversió, total o parcial i amortitzar-la amb l’estalvi.

Vostè obté una instal·lació nova, més eficient i sense inversió inicial. A més a més redueix la seva despesa energètica des del primer dia.
a èxit
La nostra remuneració es
basa en una part de
l’estalvi obtingut.
El primer pas és VOLER ESTALVIAR!!

Estudi energètic: Comprensió de la procedència dels costos i consums energètics.

 • Anàlisi de la corba de càrrega dels últims 12 mesos per entendre l’evolució dels consums.
 • Anàlisi de les instal·lacions i els punts crítics de consum: amb equips de mesura d’última tecnologia.
 • Cerca d’errors o omissions: Aritmètiques, contractuals, jurídiques, d’aplicació …
 • Anàlisi jurídic: la legislació energètica està en constant evolució, cada dia surten noves normatives, directives, reglaments i lleis.
 • Diagnòstic energètic: Identificació dels punts d’estalvi energètic.
  • Il·luminació.
  • Climatització.
  • Aigua Calenta Sanitària.
  • Energia Reactiva.
  • Gestió remota, temporització i sensors.
 • Proposta d’actuació energètica.

Validació per part de la direcció.

Contractació de les tarifes més adequades i optimització de potències contractades.

Inversió 0: AECA i el seu departament financer fan la inversió o part d’ella (opcional).

Implantació de les mesures d’estalvi energètic.

Part de l’estalvi aconseguit es destina al retorn de la inversió.